Search
Search
Close this search box.

Win Amazing Prizes!

Juh! Tok peluang kitakorang menang hadiah-hadiah lumayan! Join nektok!

PERADUAN NYANYI & MENANG DENGAN est COLA

20 hingga 27 Disember 2023

PERADUAN NYANYI & MENANG DENGAN est COLA MENANG WANG TUNAI RM 1000 SEKARANG! YA, BETUL! Seorang pemenang bertuah akan mendapat RM1000 wang tunai dengan ‘Cooler Box Edisi Khas’ bersama sejumlah produk est COLA. Bukan itu sahaja, 10 orang yang bertuah juga akan mendapat satu ‘Cooler Box Edisi Khas’ dengan sejumlah produk est COLA dengan menyertai peraduan ‘NYANYI & MENANG DENGAN est COLA’ anjuran est COLA dan KUPIKUPI FM. Pernyertaan dibuka dari 20 hingga 27 Disember 2023. Ikuti 3 langkah mudah ini untuk menghantar penyertaan anda: Ikuti 3 langkah mudah ini untuk menghantar penyertaan anda: Langkah 1: Ambil video pendek berdurasi tidak lebih 30 saat dengan menyanyikan lagu tema est COLA. Langkah 2: Muat naik di dalam Facebook atau TIKTOK peribadi anda. Jangan lupa tag #NYANYIDANMENANG #estCOLA #KUPIKUPIFM dan set profil anda untuk ‘Public’. Langkah 3: Jangan lupa LIKE Facebook & Instagram est COLA dan KUPIKUPI FM untuk info semasa! Chill-est bersama est COLA!est COLA, Cola estimewa dengan gula perang!Tertakluk kepada terma dan syarat. Lirik Lagu: Mari lah kita minum est COLA, est COLA, est COLARasa yang menyegarkan est COLA, est COLA, est COLAHilangkan dahaga anda, rasai perbezaannya dengan est COLA Terma dan syarat: 1. Peraduan ‘NYANYI DAN MENANG DENGAN est COLA’ ini dianjurkan bersama oleh est COLA dan KUPIKUPI FM. 2. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke-atas. 3. Peraduan ini akan berlangsung dari 20 Disember 2023, jam 12.00am sehingga 27 Disember 2023, jam 11.59pm. 4. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Peraduan ini dan semua keputusan pihak Penganjur. 5. Setiap pemenang akan dipilih oleh est COLA dan KUPIKUPI FM. 6. Semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur berhubung Peraduan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada, senarai pendek, pemilihan Pemenang, hadiah dan pelucutan hak hadiah adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan. Pemilihan Pemenang adalah tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan dan kriteria penyertaan yang ditentukan mengikut budi bicara mutlak Penganjur. 7. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, melanjutkan atau menamatkan Peraduan ini dengan pemberian notis terlebih dahulu. 8. Penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan adalah tidak sah dan akan dibatalkan. 9. Setiap peserta hanya boleh menghantar satu (1) penyertaan sahaja. 10. Segala imej gambar hadiah yang ditunjukkan dalam apa-apa iklan, promosi publisiti dan bahan lain yang berkaitan dengan Peraduan ini adalah semata-mata untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza dengan hadiah sebenar. 11. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang berlaku kepada hadiah semasa proses penghantaran/penebusan. 12. Penganjur berhak untuk menangguhkan tarikh dan menukar tempat bagi menuntut hadiah yang telah ditentukan sebelum penebusan hadiah kepada tarikh dan tempat yang lain yang akan dimaklumkan oleh Penganjur kepada Pemenang sekiranya berlaku apa-apa keadaan yang di luar jangkaan. 13. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dan/atau bertanggungan terhadap segala kos pengangkutan yang berkaitan dengan penebusan Hadiah. Apa-apa kos tambahan, duti, cukai dan/atau perbelanjaan sampingan atau caj yang dikenakan berkaitan dengan hadiah adalah ditanggung sepenuhnya oleh Pemenang. 14. Penebusan hadiah bergantung kepada ketersediaan hadiah yang akan dimaklumkan kepada Pemenang yang dipilih oleh Penganjur dari semasa ke semasa. 15. Semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur berhubung dengan Peraduan termasuk tetapi tidak terhad kepada pemilihan Pemenang dan hadiah adalah muktamad, konklusif dan mengikat. Sebarang suratmenyurat, pertanyaan, rayuan atau bantahan dari Peserta tidak akan dilayan. 16. Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai (jika berkaitan). Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menukar hadiah yang diiklankan dengan hadiah yang sama nilai dengan pemberian notis. Pihak Penganjur, agensi, sekutunya, penaja dan wakilnya tidak bertanggungjawab terhadap hadiah yang rosak atau penyalahgunaan mana-mana hadiah, atau tuntutan, liabiliti, kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini. 17. Pemenang dikehendaki mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah semasa atau sebelum penebusan hadiah untuk tujuan pengesahan. 18. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik. 19. Semua Pemenang mesti menuntut hadiah mereka dalam tempoh yang ditetapkan oleh Pihak Penganjur (melalui WhatsApp atau lain-lain bentuk komunikasi) selepas tamat Tempoh Peraduan. Sekiranya Pemenang gagal untuk menuntut hadiah mereka atau menamakan seorang wakil dalam masa yang diperuntukkan, Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan hadiah atau memberikan hadiah tersebut kepada Pemenang lain.  20. Sekiranya Pemenang memerlukan seorang wakil untuk menuntut hadiah bagi pihak mereka, wakil Pemenang hendaklah membawa surat wakil kebenaran yang ditandatangani oleh Pemenang bersertakan salinan dokumen pengenalan diri Pemenang dan wakilnya. 21. Penganjur ingin memberi peringatan kepada Peserta untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya semasa menerima sebarang panggilan telefon atau mesej yang meminta maklumat peribadi anda semasa dan/atau selepas Peraduan. Penganjur juga ingin menasihatkan para Peserta untuk menghubungi Penganjur untuk pengesahan mengenai Peraduan ini. 22. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta memberikan kebenaran kepada Penganjur menggunakan dan menyiarkan nama-nama dan gambar-gambar Peserta/Pemenang bagi tujuan pengiklanan, publisiti dan/atau untuk apa-apa tujuan lain, tanpa sebarang notis terdahulu atau pampasan kepada Peserta/Pemenang. Pemenang/Peserta adalah tidak mempunyai hak untuk menuntut sebarang pemilikan atau apa-apa bentuk pampasan terhadap material tersebut. 23. Jika atas apa-apa sebab Peraduan ini tidak mampu berlangsung seperti yang dirancang atas sebab (dan tidak terhad) seperti penyebaran virus komputer, penggodaman, campur tangan tanpa izin, penipuan, kegagalan teknikal, apa-apa perintah kerajaan tidak terhad kepada perintah kawalan pergerakan atau apaapa sebab di luar kawalan Pihak Penganjur, Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan, menunda, mengubah suai, atau menggantung Peraduan ini dengan memberi notis terlebih dahulu. 24. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta dan/atau penyertaan jika didapati atau disyaki menipu/menggodam/menyalahgunakan proses penyertaan Peraduan ini, operasi Peraduan atau melanggar mana-mana Terma dan Syarat-Syarat Peraduan ini. 25. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah Terma dan Syarat Peraduan ini dengan memberi notis terlebih dahulu. 26. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta memberi kebenaran kepada Pihak Penganjur atau mana-mana pihak ketiga yang dilantik oleh Penganjur untuk memproses data peribadi Peserta yang diberikan untuk tujuan Peraduan. 27. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua kos pengangkutan, caj internet, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau apa-apa jenis perbelanjaan yang dibuat oleh Peserta yang berkaitan dengan Peraduan ini (sama ada untuk tujuan menyertai, menghantar penyertaan atau menerima apa-apa manfaat atau hadiah daripada Peraduan ini) adalah ditanggung sepenuhnya oleh Pemenang/Peserta. Pihak Penganjur, ahli gabungan, ata